1
2
3
4
5

Dry Body

 


รูปลักษณ์ภายนอก

    

รูปลักษณ์ภายใน

FMC เลือกใช้ได้เนื้อแข็งในการทำพื้นตู้และใช้ได้อัดทำผนังซึ่งผลิตด้วยกระบวนการแซนด์วิช ซึ่งเป็นการเสริมความแข็งแรงของผนังตู้ให้มากขึ้น ถึงแม้จะมีความหนาเพียง 42 มม. ก็ตาม อีกทั้งภายในที่ประกอบด้วยได้เป็นหลัก ทำให้เกิดความเงางาม เพราะทาวานิชทั่งทั้งตู้อีกรอบหนึ่ง อีกทั้งผู้ประกอบการสามารถเพิ่มแผ่นกัลวาไนซ์อีกชั้นหนึ่งภายใน ถ้าเนื้อไม้ไม่เหมาะสม กับการใช้งานบางประเภท

Thursday the 4th. Custom text here