1
2
3
4
5
6

Reefer Body

 


 รูปลักษณ์ภายนอก

ภายในตู้ชนิดเย็นของ MCC เป็นอลูมิเนียมสีขาวชิ้นเดียวเช่นกับภายนอก และสามารถเปลี่ยนชนิดของ วัสดุภายในตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น สแตนเลส ส่วนพี้ืนตู้จะปูด้วยอลูมิเนียมตีนไก่(Checkered Plate) และสามารถผลิตตามความต้องการของลูกค้าเช่น พื้นแบบลอนสแตนเลส (Stainless Corrugated), พื้นแบบสแตนเลสเรียบ(Flat Stainless), พื้นแบบสำหรับล้อเลื่อน (Joloda Rail) และอื่นๆ ตามที่ลูกค้าตองการ รวมทั้งเรายังมีพื้นแบบลอนอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา (Aluminium Corrugated) ลิขสิทธิ์เฉพาะสำหรับ MCC เท่านั้น ภายในทำความสะอาดง่าย สวยงาม เหมาะสำหรับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคและผู้พบเห็น

 

 

 

รูปลักษณ์ภายใน

MCC เลือกใช้ได้เนื้อแข็งในการทำพื้นตู้และใช้ได้อัดทำผนังซึ่งผลิตด้วยกระบวนการแซนด์วิช ซึ่งเป็นการเสริมความแข็งแรงของผนังตู้ให้มากขึ้น ถึงแม้จะมีความหนาเพียง 42 มม. ก็ตาม อีกทั้งภายในที่ประกอบด้วยได้เป็นหลัก ทำให้เกิดความเงางาม เพราะทาวานิชทั่งทั้งตู้อีกรอบหนึ่ง อีกทั้งผู้ประกอบการสามารถเพิ่มแผ่นกัลวาไนซ์อีกชั้นหนึ่งภายใน ถ้าเนื้อไม้ไม่เหมาะสม กับการใช้งานบางประเภท


ส่วนประกอบพื้นฐานตู้ชนิดเย็น

 

Tuesday the 26th. Custom text here