พิมพ์

 

 

                                                 

 

Fruehauf Mahajak Co. , Ltd                                     บริษัท ฟรูฮาฟมหาจักร จำกัด

67/16 Moo.5 Kokfad,                                            67/16 หมู่ 5 แขวงโคกแฝด 

Nongchok, Bangkok 10530                                    เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 

Tel: (66) 2-988-0900, (66) 2-548-3730-4              โทร. 02-988-0900, 02-548-3730-4

Fax: (66) 2-988-0888                                           แฟกซ์ 02-988-0888

 

                                               

                                                       Line Official : Sales Service

______________________________________________________________________________________