1
2
3
4
5
พิมพ์

 

 

                                                 

 

Fruehauf Mahajak Co. , Ltd                                     บริษัท ฟรูฮาฟมหาจักร จำกัด

67/16 Moo.5 Kokfad,                                            67/16 หมู่ 5 แขวงโคกแฝด 

Nongchok, Bangkok 10530                                    เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 

Tel: (66) 2-988-0900, (66) 2-548-3730-4              โทร. 02-988-0900, 02-548-3730-4

Fax: (66) 2-988-0888                                           แฟกซ์ 02-988-0888

 

 

                                        

 

                          FMC After Service        FMC Sales Truck Body

                                                       

                                        ID : @534mqmqp                      ID : @244bdvtz

 

                                       

______________________________________________________________________________________

 

 

Wednesday the 10th. Custom text here